De wieken van molen Kijkduin staan in de rouwstand als eerbetoon aan Bas Kruk, die op 13 augustus 2021 is overleden.
Bas Kruk werd 92 jaar geleden geboren op molen De Viaan en was vanaf 1 april 1953 als molenaar in dienst bij de polder Bergermeer. Hij volgde toen zijn vader op die sinds 1927 molenaar was op De Viaan. Van jongs af aan hielp hij mee met het kruien (het op de wind zetten) van de molen. Zijn hele leven woonde hij in de molenaarswoning naast De Viaan. Tot op het laatst was hij betrokken bij de molen en hield hij altijd een oogje in het zeil. Wij verliezen in hem een ervaren molenaar in hart en nieren.Bij de rouwstand wordt de meest lage wiek rechts van het midden vastgemaakt.
Dan weet iedereen dat er iets ergs is gebeurd.