De in de volksmond "Kijkduin" genaamde molen is een in 1772 als korenmolen gebouwde ronde stenen bovenkruier. Al voor 1575 stond op deze plaats een windkorenmolen, die op 27 mei van dat jaar door terugtrekkende Spaanse soldaten in brand werd gestoken. Pas na 20 jaar werd er een nieuwe molen, vermoedelijk een standerdmolen, gebouwd die in 1771 werd afgebroken en vervangen door de huidige molen.

Aanvankelijk werd de korenmolen te Schoorl verhuurd en was hij voor 5/6 deel eigendom van Schoorl en voor 1/6 deel van Groet. Vanwege de slechte financiële toestand van de gemeente moest in 1868 (?) verkoping plaatsvinden, waardoor de molen voor f 3619,- eigendom werd van Dirk Duin. Deze bemaalde de molen tot hij in 1935 tachtig jaar werd, waarna de gemeente de molen terugkocht om hem als monument te kunnen behouden. In de Tweede Wereldoorlog is er nog enige tijd op windkracht gemalen, maar daarna kwam de molen definitief buiten bedrijf.

In 1961 en 1968 werden kleine restauraties uitgevoerd, waarna de molen vanaf 1973 min of meer regelmatig in werking werd gesteld. Tijdens een storm op 16 januari 1974 brak de binnenroede, die in datzelfde jaar nog werd vernieuwd. In 1978 en 1980 heeft het interieur en het gaande werk een grondige opknapbeurt ondergaan zodat er sindsdien ook weer graan kan worden gemalen. In 1999 werd het kruiwerk van houten rollen vervangen door een Engels kruiwerk. In 2013 is de stenen romp van de molen opnieuw gevoegd en zijn twintig ingerotte balkenkoppen aangeheeld.

Sinds 1982 is de molen elke zaterdag geopend voor het publiek. Bij voldoende wind wordt er gemalen.
Vanuit de molenwinkel worden diverse soorten meel verkocht aan horeca en bewoners van Schoorl en omgeving en veel ook aan toeristen.
Sinds 2017 is niet alleen de molen zelf rijksmonument, maar is ook het ambacht van molenaar immaterieel werelderfgoed. Lees hierover elders.

De molen wordt regelmatig bezocht door klassen van basisscholen (zie 'Educatie').
In de molen worden molenaars-in-opleiding opgeleid (zie 'Opleiding tot molenaar').
Molen Kijkduin is in eigendom van de gemeente Bergen en is daardoor (in overleg met de molenaars) ook als trouwlocatie beschikbaar.

De foto bovenaan de pagina is gemaakt door Maartje Cooijman.